O nás

Akademie trénování paměti

Důvodem pro založení spolku Akademie trénování paměti byla vzájemná spolupráce odborníků podílejících se na vytváření a realizaci vzdělávacích programů, zejména programů zaměřených na podporu a rozvoj aktivizace duševních i fyzických činností lidí v aktivním věku, v průběhu stárnutí nebo s různými formami zdravotního postižení.

Spolek sdružuje odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, lékaře z oboru stomatologie a neurochirurgie, odborníky zabývající se zdravým životním stylem a strategií udržitelnosti pracovní schopnosti, tj.„age managementu“, odborníky na rozvoj a využívání technik duševní práce, aktivizace paměti a rozvoje kognitivních funkcí.

Jedná se o oblasti zdraví důležité pro každého člověka bez ohledu na věk a vzdělání. Připravované vzdělávací programy jsou zaměřené na vzdělávání pracovníků v sociálních službách (programy jsou akreditovány MPSV ČR), na podporu cílových skupin seniorů, osob s psychickým onemocněním, osob s mentálním postižením, ale také na zdravé lidi v produktivním věku, kteří mají zájem zvyšovat svůj duševní poteniciál a vedou aktivní život.

Členy sdružení tvoří v současné době tým odborníků, kteří se ať už profesně nebo v rámci svých jiných aktivit zabývají problematikou zdravého životního stylu, úspěšného stárnutí, podporou zdravotně znevýhodněných skupin lidí, a kteří se jako lektoři nebo odborní konzultanti podíleli a podílejí na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů.

Přehled činnosti průběžně doplňujeme na stránce "aktuálně".

Připravované a probíhající vzdělávací akce nebo aktivity projektů jsou na stránce "harmonogram".

Členové v akci


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MYSLiKON

MYSLiKON je náš informační zpravodaj, který jsme začali vydávat od roku 2012. Jedná se o “nepravidelník”. Předpokládaný počet vydání v roce je 2x - 4x.

více

Naši partneři

Logo-agemanagement

Dlouhodobě spolupracujeme s organizací Age Management z.s. Problematika rozvoje a udržování kognitivních funkcí je nezbytnou součástí zdravého životního stylu a zdravého stárnutí. Přirozeně tak zapadá do konceptu "age managementu".

 

více

Partneři

Realizace projektu, použité vybavení, materiály a pomůcky pro účastníky jsou spolufinancovány z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.